#

Doktorantura

Bizning doktorantlar

1-kurs doktorantlari
2-kurs doktorantlari

#

Seytov Shavkat

#

Akbarova Aziza
3-kurs doktorantlari

#

Bozorov Obidjon

#

Mukimov Askar