#

Ilmiy Patentlar

#

IAP 06248

Neft bilan ifloslangan tuproqlarni rekultivatsiyalash usuli

#

IAP 06317

Biogaz olish usuli

#

IAP 06324

Elifit bakteriyalarini o'stirish uchun ozuqa muhitining tarkibi