#

O'zMU xabarlari

1
O'zMU Xabarlari
(1.1 soni) 2022
Mundarija qismi
Tarix bo'limi
Falsafa bo'limi
Filologiya bo'limi
2
O'zMU Xabarlari
(1.1.2 soni) 2022
Mundarija qismi
Tarix bo'limi
Falsafa bo'limi
Filologiya bo'limi
3
O'zMU Xabarlari
(3.1 soni) 2022
Mundarija qismi
Biologiya bo'limi
Kimyo bo'limi
Geologiya-Geografiya
4
O'zMU Xabarlari
(1.2 soni) 2022
Mundarija qismi
Tarix bo'limi
Falsafa bo'limi
Filologiya bo'limi
5
O'zMU Xabarlari
(1.2.1 soni) 2022
Mundarija qismi
Tarix bo'limi
Falsafa bo'limi
Filologiya bo'limi
6
O'zMU Xabarlari
(1.3 soni) 2022
Mundarija qismi
Tarix bo'limi
Falsafa bo'limi
Filologiya bo'limi
7
O'zMU Xabarlari
(1.3.1 soni) 2022
Mundarija qismi
Tarix bo'limi
Falsafa bo'limi
Filologiya bo'limi
8
O'zMU Xabarlari
(1.4 soni) 2022
Mundarija qismi
Tarix bo'limi
Falsafa bo'limi
Filologiya bo'limi
9
O'zMU Xabarlari
(1.4.1 soni) 2022
Mundarija qismi
Tarix bo'limi
Falsafa bo'limi
Filologiya bo'limi
10
O'zMU Xabarlari
(1.5 soni) 2022
Mundarija qismi
Tarix bo'limi
Falsafa bo'limi
Filologiya bo'limi
11
O'zMU Xabarlari
(3.1.1 soni) 2022
Mundarija qismi
Biologiya bo'limi
Kimyo bo'limi
Geologiya-Geografiya
12
O'zMU Xabarlari
(1.6 soni) 2022
Mundarija qismi
Tarix bo'limi
Falsafa bo'limi
Filologiya bo'limi
13
O'zMU Xabarlari
(1.5.1 soni) 2022
Mundarija qismi
Tarix bo'limi
Falsafa bo'limi
Filologiya bo'limi
14
O'zMU Xabarlari
(1.7 soni) 2022
Mundarija qismi
Tarix bo'limi
Falsafa bo'limi
Filologiya bo'limi
15
O'zMU Xabarlari
(3.2 soni) 2022
Mundarija qismi
Biologiya bo'limi
Kimyo bo'limi
Geologiya-Geografiya
16
O'zMU Xabarlari
(1.9 soni) 2022
Mundarija qismi
Tarix bo'limi
Falsafa bo'limi
Filologiya bo'limi
17
O'zMU Xabarlari
(1.8.1 soni) 2022
Mundarija qismi
Tarix bo'limi
Falsafa bo'limi
Filologiya bo'limi
18
O'zMU Xabarlari
(1.9.1 soni) 2022
Mundarija qismi
Tarix bo'limi
Falsafa bo'limi
Filologiya bo'limi
19
O'zMU Xabarlari
(1.10 soni) 2022
Mundarija qismi
Tarix bo'limi
Falsafa bo'limi
Filologiya bo'limi
20
O'zMU Xabarlari
(1.11 soni) 2022
Mundarija qismi
Tarix bo'limi
Falsafa bo'limi
Filologiya bo'limi
21
O'zMU Xabarlari
(1.11.1 soni) 2022
Mundarija qismi
Tarix bo'limi
Falsafa bo'limi
Filologiya bo'limi
22
O'zMU Xabarlari
(3.2.1 soni) 2022
Mundarija qismi
Biologiya bo'limi
Kimyo bo'limi
Geologiya-Geografiya
23
O'zMU Xabarlari
(1.6.1 soni) 2022
Mundarija qismi
Tarix bo'limi
Falsafa bo'limi
Filologiya bo'limi
24
O'zMU Xabarlari
(1.8 soni) 2022
Mundarija qismi
Tarix bo'limi
Falsafa bo'limi
Filologiya bo'limi
25
O'zMU Xabarlari
(1.12 soni) 2022
Mundarija qismi
Tarix bo'limi
Falsafa bo'limi
Filologiya bo'limi